kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

28.07.2021

Tagi: ,

Nie musisz płacić najwyższej stawki podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obciąża zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Obciążenie nim tych ostatnich jest jednak nieporównywalnie większe. Skrupulatne przeanalizowanie własnej sytuacji prawno-podatkowej jest w stanie niemal pięciokrotnie zmniejszyć wielkość należności, które rokrocznie przedsiębiorcy muszą przekazywać fiskusowi. Dopóki zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu masz szansę uzyskania zwrotu podatku uiszczonego w zawyżonej wysokości. Nie warto więc zwlekać. Lektura tego wpisu pozwoli Ci ustalić, czy możesz liczyć na obniżenie zobowiązań podatkowych związanych z posiadanymi nieruchomościami.

 

Samorządy mają możliwość ustalenia wysokości właściwej stawki podatku

 

W 2020 roku ponad 20 z 38 największych miast w Polsce przyjęło maksymalne możliwe stawki związane z budynkami mieszkalnymi, a to jeszcze nic, gdyż  jeszcze więcej z nich, nie miało żadnych skrupułów przy ustalaniu największych dopuszczalnych stawek w przypadku budynków poświęconych prowadzeniu działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości ma fundamentalne znaczenie dla budżetu samorządów lokalnych, stąd też nie może dziwić chęć sięgnięcia przez samorządy po jak największe stawki.

 

Przedsiębiorca =/= najwyższy możliwy podatek od nieruchomości

 

Mimo niesprzyjających warunków, polska ustawa regulująca podatek od nieruchomości przewiduje wiele możliwości, które pozwalają na zmniejszenie obciążeń podatkowych nieruchomości. Poza stawkami maksymalnymi dotyczącymi dwóch powyższych kwestii, ustawodawca uwzględnił także obniżone stawki podatkowe dotyczące szeregu szczególnych usług z którymi wiąże się nieruchomość, a nawet pewne zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

 

Wysokość stawki podatku zależy między innymi od sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania. Ustawodawca stworzył dla określonych podmiotów preferencje, które pozwalają, w tym także przedsiębiorcom, poczynić istotne oszczędności przy rozliczeniach z fiskusem z tytułu podatku od nieruchomości. I tak dla lepszego zobrazowania takiej sytuacji można odwołać się do nieruchomości przeznaczonych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 26 września 2013 roku wskazał, że w celu skorzystania z obniżonej stawki niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek w sposób łączny:

  • budynek lub jego część muszą być powiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej
  • musi zajmować je podmiot udzielający wyłącznie takich świadczeń.

 

W sytuacji ustalenia faktycznego wykorzystywania budynku na potrzeby działalności leczniczej, gdy podatek od nieruchomości obciąża przedsiębiorcę wynajmującego ten budynek takiemu podmiotowi koniecznym jest dokonanie szczegółowej weryfikacji rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości. Okazać się bowiem może, że uiszczany przez szereg lat podatek od nieruchomości był około pięciokrotnie zawyżony na skutek braku odpowiednich działań ze strony podatnika. Przy czym istotne jest, że taka sytuacja ze strony organów podatkowych jest ze wszech miar korzystna i próżno liczyć na ich działanie z urzędu. Jeśli podatnik samodzielnie nie zadba o swoje interesy, organ podatkowy z całą pewnością nie uczyni tego za przedsiębiorcę.

Podsumowując

Fakt nie korzystania dotychczas z preferencji, jakie wprowadza ustawodawca nie musi oznaczać, że jako przedsiębiorca jesteśmy na straconej pozycji i musimy uiszczać maksymalne podatki związane z posiadanymi nieruchomościami w prowadzonej działalności gospodarczej. Dokonanie wnikliwego audytu prawno-podatkowego pozwoli ustalić, czy płacone przez przedsiębiorcę podatki, w tym związane z posiadanymi w działalności gospodarczej nieruchomościami, nie są przypadkiem uiszczane w zawyżonej wysokości. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, jesteśmy w stanie odzyskać nadpłacone podatki i w taki sposób ukształtować opodatkowanie, żeby w przyszłości nie dochodziło do tego typu sytuacji.