kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

30.11.2018

Tagi: , , ,

Sukces w sporze z fiskusem.

Jest nam niezmiernie miło, iż po raz kolejny możemy (w kilku akapitach) poinformować o sukcesie Kancelarii w sporze z fiskusem. Sprawa, do której ta informacja się odnosi dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w zagranicznej spółce komandytowej. 

 

Postępowanie kontrolne.

 

W stosunku do podatnika została przeprowadzone postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnik był komplementariuszem słowackiej spółki komandytowej i z tego tytułu osiągał w przeszłości przychody, które podlegały opodatkowaniu wyłącznie na Słowacji. Organ podatkowy powziął jednak wątpliwość co do prawidłowości wyłączenia z podstawy opodatkowania w Polsce dochodów osiągniętych za granicą.

 

Pomyślne zakończenie.

 

Organ podatkowy zakończył postępowanie kontrolne wynikiem kontroli, w którym potwierdził prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez klienta. Organ wyjaśnił, iż w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Słowacją (dalej: UPO), Słowacja była uprawniona do opodatkowania dochodów Klienta z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej jako zakładu w rozumieniu art. 5 i art. 7 UPO. W konsekwencji powyższego, organ podatkowy uznał, iż dochód uzyskany przez podatnika z tytułu udziału w zyskach spółki słowackiej jest przypisany do zakładu podatnika (tj. spółki słowackiej) położonego na terytorium Słowacji i zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a UPO jest zwolniony z opodatkowania w Polsce.