kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

30.10.2023

Tagi: , ,

Termin na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) – jakie zmiany planuje Ministerstwo?

Podatnicy zawierający z podmiotami powiązanymi transakcje obligujące do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (oraz podatnicy korzystający ze zwolnienia dokumentacyjnego) muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego za pomocą specjalnej platformy internetowej informację o cenach transferowych, czyli wypełnić formularz TPR

W formularzu należy ujawnić m.in.:

  • informacje o sytuacji finansowej podatnika (w postaci osiągniętej rentowności z działalności),
  • informacje o transakcjach zawartych z podmiotami powiązanymi, w tym informacje o:
  • wartości netto transakcji,
  • cenie transferowej wynikającej z danej transakcji,
  • zastosowanej metodzie weryfikacji ww. ceny transferowej,
  • wynikach przeprowadzonej w tym zakresie analizy cen transferowych,
  • innych kluczowych czynnikach wpływających na rynkowość transakcji.

 

Ile pozostało czasu?

 

Podatnik posiadający rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowy powinien sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych za 2022 r. (na podstawie, której sporządzi się formularz TPR) do 31 października 2023 r.

Natomiast w tym zakresie termin na złożenie informacji TPR powinien upłynąć 30 listopada 2023 r.

 


Możliwość wydłużenia terminu

 

 

Jednakże Ministerstwo Finansów pracuje nad przedłużeniem ww. terminu do złożenia formularza TPR      o 3 miesiące (tj. do końca lutego 2024 r.). Powyższe spowodowane zostało opóźnieniem w uruchomieniu platformy internetowej umożlwiającej wygenerowanie i przeslanie przedmiotowego formularza.

 

 

Co to oznacza?

 

 

W praktyce przedłużenie terminu do złożenia formularze TPR może pozwolić polskim podatnikom na dokładniejsze przenalizowanie zawieranych przez nich transakcji z podmiotami powiązanymi oraz na właściwe potwierdzanie rynkowości cen wynikających z takich transakcji.

 

****

 

Będziemy Państwa informować o rozwoju sytuacji w tym zakresie. Gdybyście byli Państwo zainteresowani wsparciem Naszej Kancelarii w kwestii cen transferowych jesteśmy do Państwa dyspozycji.