kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.12.2023

Tagi:

Termin na złożenie TPR – przedłużony – lecz nie całkiem odległy! Podatniku, wykorzystaj ten czas i nie daj się zaskoczyć organom podczas kontroli!

Ministra Finansów w dniu 24 listopada 2023 r. podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych.

 

Ostateczny termin – 31 stycznia 2024 r.

 

Rozporządzeniem przedłużono termin do złożenia Informacji TPR do dnia 31 stycznia 2024 r., w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Dlaczego warto wykorzystać ten czas?

 

 • Ceny transferowe są od pewnego czasu jednym z głównych kierunków kontroli prowadzonych przez urzędy – w ramach kontroli z obszaru CIT;
 • W organach podatkowych znajdują się wyspecjalizowane pod tym kątem zespoły;
 • Przeprowadzane są liczne szkolenia nawet dla szeregowych urzędników – tak, aby każdy z nich prowadząc kontrolę lub czynności sprawdzające potrafił dokonać wstępnej weryfikacji obowiązków podatnika w zakresie TP;
 • Termin na przedłożenia dokumentacji TP w razie żądania organu jest bardzo krótki – 14 dniowy i nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu (termin zawity)!;
 • Nieprzedłożenie dokumentacji – w trakcie kontroli – skutkuje przyjęciem przez organ własnych ustaleń poprzez dokonanie swojej analizy porównawczej (a nawet dokonaniem reklasyfikacji danej transakcji i możliwości jej zakwestionowania), co działa na niekorzyść podatnika.
 • Zakwestionowanie przez urząd prawidłowości rozliczeń z podmiotami powiązanymi może skutkować ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego dla podatnika w wysokości do 30% podstawy nienależnie wykazanej straty lub niewykazanego dochodu. 
 • Ponadto sankcje karno-skarbowe dla członków zarządu / podatników z tytułu niedopełnienia obowiązków z zakresu przygotowania dokumentacji cen transferowych przewidują kary finansowe w wysokości nawet do 29 milionów złotych.

 

Co organy szczególnie lubią kontrolować?

 

Organy przeprowadzając kontrole w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych, mają obowiązek przyglądania się transakcjom pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Szczególną uwagę kierują one w stronę usług, gdzie trudno ustalić jest zakres ich świadczenia, bazę kosztową jak i rynkowość stosownych narzutów  – najczęściej wobec braku danych porównawczych z danego segmentu. Wiodące będą, więc transakcje niematerialne, jak dla przykładu usługi zarządcze (co do których organy mogą kwestionować już sam ekonomiczny sens ich nabywania). Na kolejnym miejscu zainteresowania fiskusa plasują się opłaty za nabywanie wartości niematerialnych i prawnych w szczególności za znak towarowy lub know-how (m.in. wysokość opłat oraz racjonalność ponoszenia). Intersujące będą też kwestie sprzedaży nietypowych (powszechnie nie występujących na rynku) towarów oraz wszelkie transakcje restrukturyzacyjne (m.in. połączenia, podziały, aporty, ZCP).

 

Krótki instruktaż

 

Warto, zatem sprawdzić poniższą „czek listę”, aby wiedzieć jak przygotować się na wizytę lub pytania organu, jeśli zainteresuje się on transakcjami w grupie.

 

Podatniku – jeśli jesteś podmiotem powiązanym:

 • ustal cenę rynkową przed zawarciem transakcji z podmiotem powiązanym (nawet jeśli nie występuje obowiązek dokumentacyjny – każda transakcja z podmiotem powiązanym musi być zgodna z zasadami rynkowymi),
 • sprawdź czy planowana lub zrealizowana przez Ciebie transakcja podlega obowiązkowej dokumentacji cen transferowych,

 • przygotuj w ustawowym terminie dokumentację cen transferowych oraz wypełnij i złóż w terminie formularz TPR;
 • sprawdź – czy prawidłowo raportowałeś takie transakcje w poprzednich latach (szczególnie jeśli są one kontynuacją do tych z obecnie raportowanych).

 

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi (dostęp do baz danych), lecz również znajomości przepisów prawa, jak i przedstawienia całego sensu biznesowego transakcji.

***

 

W dobie wzmożonej aktywności organów oraz rosnącej liczby, nie tylko wszczynanych, ale i skutecznych kontroli, warto wykorzystać ten dodatkowy czas i dokładnie przeanalizować transakcje w grupie pod kątem obowiązkowej dokumentacji TP.  

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem Naszej Kancelarii w kwestii cen transferowych – jesteśmy do Państwa dyspozycji.