kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.04.2017

Tagi: ,

Udowodnienie dobrej wiary ofiary oszustwa w VAT jest możliwe

W ostatnim czasie zapadło kilka istotnych rozstrzygnięć sądowych, w których uznano, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności w transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami – co więcej, sprawy dotyczyły towarów wrażliwych, takich jak stal, złom czy paliwa, w przypadku których organy rzadko dają wiarę, że podatnik został nieświadomą ofiarą oszustwa w podatku VAT.

 

Obecnie szeroko znana jest praktyka fiskusa, który kwestionuje podatnikom prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot, który – jak później się okazało – działał w celu wyłudzenia podatku VAT. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podatnik może obronić się przed zarzutem udziału w nierzetelnych transakcjach, jeśli udowodni, że zachował należytą staranność w kontaktach z nieuczciwym podmiotem.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 grudnia 2016 r. z organem podatkowym wygrała spółka zajmująca się obrotem stalą. Spółka w momencie zawierania transakcji nie wiedziała, że tak naprawdę zawiera umowę z osobą, która – jak się później okazało – firmowała swoim imieniem i nazwiskiem działalność innej osoby. Sąd uznał, że spółka działała w dobrej wierze zawierając ww. transakcje, ponieważ zweryfikowała wcześniej swojego kontrahenta. Wzięto tez pod uwagę fakt, że rzeczywiście doszło do obrotu stalą, a towar był ważony i posiadał ważny atest. Za środki ostrożności świadczące o zachowaniu przez przedsiębiorcę dobrej wiary NSA uznał ostatnio również wizytowanie kontrahentów w ich siedzibach.

W sprawach dotyczących zachowania należytej staranności z nieuczciwymi kontrahentami niezwykle ważne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która może być uznana przez sądy za potwierdzenie, że podatnik nie miał świadomości brania udziału w oszustwie na polu podatku VAT.

 

Profesjonalny pełnomocnik może wesprzeć przedsiębiorcę na etapie sporu z organem podatkowym w zakresie podatku VAT, jak i pomóc w przygotowaniu firmy do weryfikacji jej rozliczeń, np. przed złożeniem wniosku o zwrot podatku VAT.