kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

4.11.2016

Tagi: ,

Warsztaty dla ŁIPH oraz spotkania transportowe – Wrocław – szkolenia z zakresu: „Jak przygotować się do kontroli?” i Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”

W dniu 24 października 2016 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia: „Jak przygotować się do kontroli?”, organizowanego przy współudziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach cyklu spotkań „Fabryka kompetencji”. Szkolenie poprowadzili prawnicy z Departamentu Kontroli Podatkowych – doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska.

 

 

Wobec kolejnych planów i projektów nowelizacyjnych, przypomniano i zaktualizowano wiedzę słuchaczy w zakresie podstawowych obowiązków kontrolujących oraz praw kontrolowanych, co poparto praktycznymi przykładami. Ponadto, zwrócono uwagę na obecnie obowiązujące rodzaje pełnomocnictw, a także zasady ustanawiania poszczególnych pełnomocników. Omówiono również obszary ryzyka w obrocie gospodarczym na przykładzie tzw. karuzeli vat.

 

 

wp_20161027_15_21_54_proNatomiast, w dniu 27 października 2016 roku we Wrocławiu odbyło się następne z cyklu Spotkań transportowych. Kancelarię reprezentowali prawnicy z Departamentu Kontroli Podatkowych – doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz oraz z Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego – aplikant radcowski Jakub Barwaniec, którzy dyżurowali przy stoisku eksperckim. Ponadto, doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz poprowadził szkolenie o tematyce: „Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”.

 

 

Wykład rozpoczęto od scharakteryzowania podobszarów ryzyka najczęściej identyfikowanych w branży TSL, według Krajowego Planowi Działania Administracji na 2016 r. W dalszej kolejności wskazano na obowiązki związane z ewidencjami i rejestrami. Zagadnieniem, które wzbudziło największe zainteresowanie były najczęściej identyfikowane błędy w branży TSL. W tym zakresie omówiono na czym polega proceder karuzel vat i jak można stać się nieświadomym uczestnikiem takiej karuzeli. Ponadto, wyjaśniono różnicę pomiędzy nierzetelną a pustą fakturą. Wymieniono także podstawowe obowiązki, jakie ciążą na podatniku, potwierdzone aktualnym orzecznictwem.

 

 

Podczas spotkania eksperci odpowiadali na pytania uczestników, które odnosiły się głównie do kwestii dokumentacji oraz obowiązków podatnika w związku z kontrolą.

 

 

Zapraszamy na kolejne szkolenie w tym cyklu, które odbędzie się z udziałem Kancelarii w Warszawie (9 listopada 2016 roku). Poniżej podano również link do strony głównej, poświęconej tym spotkaniom, gdzie można znaleźć ich szczegółowy plan i agendę:

http://spotkania.tsl-biznes.pl/