kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

14.03.2019

Tagi: ,

Matryca VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Nowa matryca stawek VAT

 

W dniu 5.03.2019 r. Rada Ministrów przyjęła  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zmieniony zostanie sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, dzięki czemu powstanie nowa matryca stawek VAT, zakładająca radykalne uproszczenie tego systemu. Projekt przewiduje odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 – w odniesieniu do usług). Projekt zakłada również, obniżenie stawek VAT na niektóre produkty takie jak owoce tropikalne i cytrusowe, pieczywo każdego rodzaju oraz ciastka, zupy, buliony, żywność homogenizowana  i dietetyczna, czy gazety i czasopisma.

 

Wiążąca Informacja Stawkowa

 

Ponadto Ministerstwo planuje wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego podatnikom pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określą procedurę wydawania WIS oraz będą przewidywały stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. Instytucja ta ma być w swej postaci zbliżona do funkcjonujących obecnie Wiążących Informacji Taryfowych oraz Wiążących Informacji Akcyzowych. Na obecnym etapie nieznany jest jednak ani zakres ani kategoria podmiotów, do których będzie się odnosić WIS tj. czy decyzja będzie wiążąca tylko dla jej adresata, czy też zakres jej ochrony będzie rozszerzony również na inne podmioty.

Podsumowując

Procedury określania prawidłowej stawki VAT mają szczególnie istotne znaczenia dla systemu podatku VAT. Wydaje się bowiem, że w końcu podatnik będzie dysponował możliwością wiążącego potwierdzenia prawidłowości stawki VAT – w określonej procedurze – w oparciu o rozbudowany system CN. Jednocześnie, nowe regulacje zawarte w będą miały duże znaczenie nie tylko dla podmiotów sprzedających towary i usługi objęte obniżonymi stawkami VAT, ale również dla tych sprzedających towary objęte mechanizmem reverse charge (tj. w szczególności branża budowlana, elektroniczna) oraz odpowiedzialnością solidarną (tj. w szczególności branża paliwowa).