kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

16.03.2017

Tagi:

Wygrana przed sądem w sprawie zmiany pozytywnej interpretacji

Miło jest nam poinformować o kolejnej wygranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 15 marca 2017 r. Sprawa dotyczyła skargi na zmianę korzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej sygn. akt III SA/WA 793/16 w przedmiocie  podatku dochodowego od osób prawnych, na interpretację niekorzystną.

Spółka świadczyła usługę, która miała charakter ciągły i zgodnie z umową rozliczana była w okresach rozliczeniowych. Spółka otrzymała pozytywną interpretację – organ wydający interpretację zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że usługa ta może być rozliczana w okresach rozliczeniowych, a w związku z tym uznał że otrzymana zapłata może zostać zarachowana na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. Jednak po kilku latach pozytywna interpretacja została zmieniona przez Ministra Finansów. Spółka zaskarżyła zmianę interpretacji do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny ponownie uznał stanowisko strony za prawidłowe.