Rok: 2021

Tematy z roku 2024

Maj (2)Czerwiec (1)

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zobacz tematy z innych lat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

12.11.2021 | Autor: Justyna Leszkowicz

Tagi:

Webinar: Ryzyko kontroli podatkowych po wejściu Polskiego Ładu

17 listopada br. (godz. 10.00) zapraszamy na webinar:Ryzyko kontroli podatkowych po wejściu Polskiego Ładu Polski Ład zawiera liczne propozycje modyfikacji, zmian, jak i nowych przepisów, które będą miały bezpośrednie zastosowanie…

9.11.2021 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: , , ,

Podatniku – nie bądź bierny w postępowaniu podatkowym!

Postępowanie podatkowe (jak i kontrolę) prowadzi organ. Zatem, to na organie podatkowym spoczywa podjęcie w toku postępowania wszelkich niezbędnych czynności w celu wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Oznacza to,…

23.09.2021 | Autor: Wojciech Słapczyński

Tagi: ,

Wygrana MG – oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od VAT przy sprzedaży nieruchomości może być złożone w akcie notarialnym

Wyprzedziliśmy zmiany wprowadzane przez SLIM VAT 2! Oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości mogło być składane w akcie notarialnym również przed 1 października 2021 r.   Kolejny sukces…

16.09.2021 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Klient MG uniewinniony

W sprawie karnej, w której brali udział prawnicy zespołu prawa karnego i karnego skarbowego Mariański Group Klient Kancelarii został uniewinniony od stawianych mu zarzutów opartych o przepisy kodeksu karnego i…

13.09.2021 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Czynności w postępowaniach karnoskarbowych – nadal instrumentalne i pozorne

Organ kończy postępowanie podatkowe decyzją ostateczną, która zapaść powinna przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jedną z przesłanek przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest wszczęcie postępowania w sprawie o…

28.07.2021 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Nie musisz płacić najwyższej stawki podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości obciąża zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Obciążenie nim tych ostatnich jest jednak nieporównywalnie większe. Skrupulatne przeanalizowanie własnej sytuacji prawno-podatkowej jest w stanie niemal pięciokrotnie zmniejszyć wielkość…

22.07.2021 | Autor: Konrad Dura

Tagi:

Przełamaliśmy niekorzystną linię orzecznictwa NSA! Nieopodatkowana wymiana udziałów dotyczy także sp. z o.o. w organizacji.

Kolejny sukces Mariański Group & wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Orzeczenia,  o których mowa poniżej stanowią przełamanie obowiązującej od 2009 r. i niekorzystnej dla podatników linii orzeczniczej. W dniu dzisiejszym…

16.06.2021 | Autor: Martyna Derach

Tagi: , ,

Interpretacje 590 – gwarancja dla inwestora, czy przyczynek do kontroli?

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne założenia Polskiego Ładu – tym razem są to propozycje, które mają skłonić strategicznych inwestorów krajowych i zagranicznych do zakładania i prowadzenia działalności w Polsce.   Udogodnieniem…

10.06.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Kontrola fiskusa? Przedawnienie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – wyrok NSA

Kontrole podatkowe i kontrole celno – skarbowe dotyczą różnych aspektów działalności przedsiębiorcy. W zasadzie każdy jej przejaw podlega ocenie i kontroli. Kontrole podatkowe oraz celno – skarbowe prowadzone są w…

2.06.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , , ,

Najem prywatny – najem biznesowy – uchwała 7 sędziów NSA.

W dniu 24.05.2021r. ukazała się bardzo ważna uchwała składu 7 sędziów NSA (I FSP 1/21) w sprawie wpływu wszczęcia postepowania w sprawie KKS na bieg terminu przedawnienia. Pisałem o niej…

25.05.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Rewolucji ciąg dalszy …. KKS przegrywa z przedawnieniem.

W dniu 24.05.2021r. ukazała się bardzo istotna i długo oczekiwana uchwała składu 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej sądowej kontroli biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (I FPS 1/21). Uchwała została…

13.05.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników za instrumentalne wszczynanie postępowań karnych skarbowych

Na tle instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych wyłącznie w celu sztucznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia powstaje pytanie o odpowiedzialność urzędników skarbowych nadużywających w ten sposób prawo.   Odpowiedzialność dyscyplinarna  …

7.05.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

KKS. Opinia ekspercka.

Nasza opinia ekspercka po raz kolejny przekonała urząd celno – skarbowy o instrumentalnym wszczęciu KKS, a tym samym z sukcesem zakończyła  postępowanie podatkowe.     Nasza kancelaria na zlecenie klienta…

30.04.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Brak sankcji VAT przy dostawie nieruchomości – wyrok TSUE C-935/19

W dniu 15.04.2021r. TSUE podjął bardzo istotny wyrok dotyczący stosowania przez podatników nieprawidłowej stawki podatku przy dostawie nieruchomości i dopuszczalności ustalania przez organy podatkowe tzw. sankcji VAT. Zdarza się, że…

27.04.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Wyrok TK z 24.02.2021r. w sprawie podatku od nieruchomości SK 39/19

Kogo dotyczy wyrok? Wprost: osób fizycznych i przedsiębiorców. Jednak ze względu na treść jego uzasadnienia i użyte przez sąd sformułowanie ma również zastosowanie do „innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.”  …

8.04.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Zawieszenie biegu przedawnienia – wojny ciąg dalszy

Kontrole podatkowe oraz celno – skarbowe ze swej istoty wiążą się ze znaczną uciążliwością dla kontrolowanych. Uprzywilejowana pozycja fiskusa jest oczywista.   Przesłanki zabezpieczenia   Ostatnio jednak coraz wyraźniej widać…

1.04.2021 | Autor: admin

Tagi:

Spokojnych Świąt życzy Zespół Mariański Group

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy spokoju, wytchnienia od codzienności oraz mnóstwa tak bardzo teraz potrzebnego wiosennego optymizmu. Zespół Mariański Group  

10.03.2021 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Agresywne kontrole fiskusa – cisza przed burzą

Ministerstwo Finansów podało informacje o kontrolach przeprowadzonych w ubiegłym roku. Wynika z nich, że w 2020r. urzędy skarbowe (kontrole podatkowe) i urzędy celno – skarbowe (kontrole celno – skarbowe)  wszczęły…

3.03.2021 | Autor: Łukasz Porada

Tagi:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – czy można opóźnić jego wydanie?

W niektórych przypadkach organ podatkowy przedłuża wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach zasłaniając się koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest wielokrotnie wymagane w obrocie gospodarczym, w…

26.02.2021 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Niepokojąca praktyka finansowych organów postępowania przygotowawczego

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe regulacje na gruncie Kodeksu karnego wprowadzające zaostrzoną odpowiedzialność karną za tzw. przestępstwa fakturowe (art. 270a KK, art. 271a KK oraz art. 277a –…

25.01.2021 | Autor: Magdalena Olszewska

Tagi:

Sprawdź, czy płacisz podatki tam, gdzie powinieneś

Rok 2021, podobnie jak poprzednie, może być śmiało nazwany rokiem rewolucji podatkowych. W natłoku głośnych zmian (np. estoński CIT, czy spółki komandytowe), warto również pamiętać o tych mniej medialnych, które…

4.01.2021 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi:

Uwaga! – na nieskuteczne postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług

W praktyce podatnicy prowadzący działalność gospodarczą często spotykają się z problemem terminowego zwrotu przez organ podatku od towarów i usług. Z licznych, bowiem przyczyn zwroty różnicy podatku VAT podlegają przedłużeniu.…