Rok: 2020

Tematy z roku 2024

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zobacz tematy z innych lat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

30.12.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: ,

W 2021 roku dobrej passy życzy Mariański Group.

  Dla przedsiębiorców rok 2020 okazał się dużym wyzwaniem. Prowadzenie biznesu wymagało i nadal wymaga szczególnej troski.  W Mariański Group wspieramy przedsiębiorców wyjątkowo mocno. Naszym Klientom, Partnerom i Przyjaciołom w…

14.12.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Złe długi – odzyskaj zapłacony podatek VAT

Korzystny dla podatników wyrok TSUE, dotyczący prawa do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi, zapadł w dniu 15 października 2020r. (C-335/19). Orzeczenie zostało opublikowane w dniu 7 grudnia 2020r.…

8.12.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Nie zawsze wygrywa „pozornie” silniejszy

Wygraliśmy kolejną sprawę dotyczącą prawidłowości i zasadności amortyzacji znaków towarowych przy udziale spółki prawa cypryjskiego. Opisywanie zagadnienie nawiązuje do mojego ostatniego wpisu sprzed tygodnia, dotyczące pozorności czynności prawnych. Wówczas komentowałem…

30.11.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Organy nie mogą podnosić obejścia prawa w stosunku do czynności podjętych przed wejściem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – wygrana przed WSA.

Orzeczenie dotyczy podjętych przez podatnika działań optymalizacyjnych, które ostatnio są przedmiotem częstych kontroli przez organy podatkowe.

30.10.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Przedawnienie – początek nowego

W dniu 30.07.2020r. ukazały się dwa szczególnie istotne dla podatników wyroki NSA (I FSK 42/20 oraz I FSK 128/20) dotyczące wpływu wszczęcia przez organy podatkowe postępowania karnego skarbowego na zawieszenie…

21.10.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Urzędy skarbowe w nowej odsłonie

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić z początkiem 2021 roku zmiany dotyczące wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Obsługą firm o przychodach powyżej 50 mln euro zajmie się jeden urząd skarbowy o zasięgu krajowym. Pozostałe…

1.10.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Czy jesteś przygotowany na kontrole podatkowe optymalizacji podatkowych? Wybierz najlepszych specjalistów w Polsce.

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie administracji skarbowej optymalizacjami podatkowymi przeprowadzanymi jeszcze przed wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (15.07.2016). W ostatnich miesiącach przybrały one na sile, bowiem zbliża się…

24.09.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Kontrole Tarczy Finansowej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zapowiedział kontrole przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach tzw. Tarczy Finansowej PFR, w szczególności dotyczy to pomocy kierowanej do mikro, małych i średnich firm (MŚP). …

18.09.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Obowiązek sporządzania i publikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.

W dniu 16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzający obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej sprawozdania z realizacji strategii podatkowej.  Obowiązek  ma dotyczyć: podatników, których przychody…

9.09.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Kontrole struktur z wykorzystaniem spółek słowackich

Do końca 2014 roku polscy przedsiębiorcy szeroko korzystali ze słowackich spółek komandytowych (komanditná spoločnost’ – k.s..) często używając jako podmiotów holdingowych dla działalności prowadzonej w Polsce i zagranicą. Popularność tego…

5.09.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Kontrole cen transferowych

Wielokrotnie już pisaliśmy o wzmożonych kontrolach podatkowych i celno – skarbowych. Przewidując nowe obszary kontroli trafiliśmy w sedno sprawy.  Jak się okazało organy podatkowe wytypowały do specjalistycznych kontroli w zakresie…

26.08.2020 | Autor: Mariusz Miśkiewicz

Tagi: , , ,

Wynagrodzenia kadry zarządzającej na celowniku fiskusa

Programy motywacyjne oraz dodatkowe wynagrodzenia oparte o pochodne instrumenty finansowe w zakresie zainteresowań skarbówki. Duże podmioty – zwłaszcza te z kapitałem zagranicznym oraz instytucje finansowe – w celu zwiększenia zaangażowania…

19.08.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Korekta deklaracji po kontroli podatkowej nie chroni przed odpowiedzialnością karną! Nowa niebezpieczna praktyka organów ścigania

Wyobraźmy sobie sytuację, z którą większość przedsiębiorców miała do czynienia. Dochodzi w stosunku do nas (przedsiębiorców) do wszczęcia kontroli podatkowej, czy też celno-skarbowej. Z ustaleń kontrolujących wynika, że nasze rozliczenia…

11.08.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , , ,

Uwaga! Kontrole!

Rozwiązania wprowadzane w Polsce, które mają pomóc przedsiębiorcom w przetrwaniu stanu epidemii i jego skutków, polegają głównie na przyznaniu im środków finansowych. Nie mam żadnych wątpliwości, że prawidłowość ich wykorzystania…

11.08.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Profesor Mariański dla Business Insider Polska: Bezpodstawne wszczynanie postępowań karnych nie może wywoływać negatywnych skutków dla podatnika i jednocześnie pozytywnych dla organu…

Do tej pory organy podatkowe praktykowały bardzo niekorzystne działania dla podatników polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa…

31.07.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Przedawnienie – nowe podejście…

Do tej pory organy praktykowały bardzo niekorzystne dla podatników działania polegające na doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania karnego skarbowego na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Niekiedy nawet miesiąc, dwa przed…

9.07.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: , ,

Odroczenie obowiązku raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Nawiązując do ostatniego wpisu dotyczącego obowiązków raportowania MDR, informujemy, że pojawił się projekt rozporządzenia[1], który odracza obowiązujące dotąd terminy na dokonanie zgłoszeń. Wydłużeniu podlegają terminy dotyczące wymiany informacji podatkowych i…

6.07.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , , ,

Magazyn call-off stock – zasady rozliczeń

Unijna dyrektywa 2018/1910 dotycząca procedury call-off stock została wreszcie implementowana do polskiego porządku prawnego. Przepisy ustawy o VAT w tym zakresie weszły w  życie z dniem 1 lipca 2020 r.…

30.06.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi: , ,

Rachunki spoza białej listy – korzystne zmiany w zakresie wpłat

Z dniem 1 lipca b.r. wejdą w życie przepisy wprowadzające ułatwienia w stosunku do płatności na rachunki kontrahentów niezgłoszone do wykazu podatników VAT.   Co wynika z dotychczasowych regulacji?  …

24.06.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: , ,

MDR – niektóre schematy trzeba raportować ponownie

22 czerwca 2020 r. prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej zmieniającą przepisy dotyczące MDR i implementującą regulacje dyrektywy ATAD2 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.   Konieczność ponownego raportowania schematów…

22.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , , ,

Rozłożenie na raty zapłaty podatku – Q&A

Nawiązując do wpisu, który dotyczył instytucji rozłożenia na raty zapłaty podatku na gruncie Ordynacji podatkowej, postanowiliśmy przedstawić Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania. Dziękujemy za zainteresowanie tematem. Poniżej prezentujemy…

18.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , , ,

Jak skutecznie rozłożyć na raty zapłatę podatku

W niniejszym wpisie dowiesz się, w jaki sposób złożyć skuteczny wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Ostatni wpis dotyczący instytucji odroczenia terminu płatności cieszył się dużą popularnością, będącą najpewniej…

4.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , ,

Odroczenie terminu płatności podatku Q&A

Nawiązując do ostatniego wpisu opublikowanego na naszym blogu, który dotyczył instytucji  odroczenia terminu płatności.  Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane nam w tej kwestii pytania.    Czy odroczenie zapłaty…

1.06.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: , , ,

Jak skutecznie odroczyć płatność podatku?

W niniejszym wpisie dowiesz się w jaki sposób złożyć skuteczny wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. Jest to o tyle istotne dla przedsiębiorców, że każde takie odroczenie terminu, ułatwia podatnikom…

28.05.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Nowy JPK_VAT dopiero od października?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaproponował zmiany w przepisach dotyczących obowiązku stosowania nowego pliku JPK_VAT. W jego ocenie, nowe obowiązki powinny obowiązywać dopiero od 1 października 2020r., tj. trzy miesiące…

25.05.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Najpierw wsparcie potem kontrola

  Jeśli odpowiesz twierdząco na co najmniej dwa pytania, ten wpis jest skierowany właśnie do Ciebie:   Czy w związku z epidemią COVID-19 występowałeś o wsparcie dla prowadzonej działalności gospodarczej…

21.05.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi: ,

Nowa matryca stawek VAT jednak nie od 1 kwietnia 2020 r. Q&A

1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT i wiążącej informacji stawkowej (WIS). Nowa matryca stawek VAT miała być stosowana – z wyjątkami – od…

18.05.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Odmrożenie terminów procesowych –  Tacza 3.0.

Ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.…

14.05.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Podatniku, nie zapominaj o uldze na złe długi

Nieuregulowanie należności w terminie może mieć wpływ na rozliczenia VAT, CIT i PIT. Temat ten powinien zwrócić szczególną uwagę dłużników, którzy mimo przestoju gospodarczego, muszą rzetelnie wypełniać obowiązki podatkowe –…

12.05.2020 | Autor: Dawid Tomaszewski

Tagi:

Kontrola celno-skarbowa bez obecności funkcjonariusza Q&A

Coraz częściej otrzymujemy wiadomości, w których pytacie nas o zmiany dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie niektórych wyrobów akcyzowych. W związku z ogarniającą nas epidemią, ustawodawca zdecydował się na redukcję pewnych…

7.05.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

MDR – szansa na interpretację?

Sąd administracyjny potwierdził prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych. Stanowisko to odbiega od poglądu prezentowanego dotychczas przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Otwiera ono jednak furtkę do…

4.05.2020 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: ,

TP-R. Nowy wymiar raportowania cen transferowych. Czy jesteś gotowy sprostać nowym obowiązkom?

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie cen transferowych nie tylko zmodyfikowały zakres dokumentacji podatkowej, wprowadziły obowiązkowe przygotowywanie analiz danych porównawczych, ale również wdrożyły nowoczesny system raportowania danych.…

30.04.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Zmiana właściwości miejscowej urzędów skarbowych

Minister finansów planuje zmienić zadania i kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej, które będą mogły być wykonywane przez organy z całego kraju. Uzasadnieniem jest usprawnienie obsługi podatników. Kij ma jednak dwa końca…

29.04.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

14. Ranking Firm Doradztwa Podatkowego – Profesor Mariański liderem w CIT

Kapituła 14. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczypospolitej dokonała wyboru najlepszych ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego. Liderem w zakresie podatku dochodowego od firm (CIT) został ponownie prof. dr hab.…

27.04.2020 | Autor: Joanna Majcherczak

Tagi: , , ,

Czy jesteś gotowy potwierdzić rynkowość cen transferowych za 2019 r. ?

  Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana treści oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które  podatnicy będą zobowiązani złożyć…

23.04.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Stan epidemii – zawieszenie biegu terminów procesowych.

Termin procesowy  możemy zdefiniować, jako  termin na dokonanie określonej czynności, zarówno przez podatnika, jak i przez organ podatkowy. Termin procesowy może mieć dwojakie znaczenie. Z jednej strony jest to określony…

15.04.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Profesor Mariański dla magazynu Forbes: Prowadzenie biznesu w Polsce to brawura…

Przed epidemią Covid-19 prof. dr hab. Adam Mariański udzielił wywiadu dla magazynu Forbes. Już wtedy powadzenie w Polsce było brawurą, czym (ono) będzie po epidemii… tego się dopiero dowiemy. Kiedyś…

1.04.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: , ,

Interpretacje indywidualne nie są już gwarancją bezpieczeństwa dla podatników

Do niedawna interpretacje indywidualne uważane były za skuteczny element ochrony interesu podatników. W związku z tym podatnicy chętnie korzystali z tej instytucji, składając wnioski  o zajęcie stanowiska przez organ podatkowy…

30.03.2020 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi: , , ,

Pakiet antykryzysowy – wzory wniosków o odroczenie płatności VAT & CIT lub rozłożenie jej na raty

Pandemia spowodowana przez COVID-19 w znaczący sposób wpłynęła na każdą sferę życia, ograniczając nie tylko naszą wolność osobistą, ale również w poważnym stopniu zakłócając bądź całkowicie wyłączając możliwość prowadzenia działalności…

26.03.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi: ,

Tarcza antykryzysowa – zawieszenie terminów procesowych

Trwają intensywne prace nad przepisami wchodzącymi w skład tzw. tarczy antykryzysowej, zawierającej regulacje mające na celu ochronę interesów i praw przedsiębiorców oraz podatników. Jednym z jej elementów są przepisy, dotyczące…

24.03.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Kiedy jest dopuszczalna blokada rachunków bankowych podatnika na 72 godziny (STIR)

Blokada rachunku bankowego to instytucja, która zaczęła obowiązywać od 30 kwietnia 2018 r. i nie doczekała się jeszcze zbyt wielu orzeczeń, ani komentarzy. Dlatego każda rzeczowa wypowiedź oraz wyrok sądu…

19.03.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

CEIDG. Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców – skutki dla podatnika.

Przedsiębiorca ma obowiązek ujawniać w CEIDG aktualne dane dotyczące prowadzonej działalności, a w przypadku ich zamiany od razu je weryfikować. W szczególności, utrata tytułu prawnego do lokalu może prowadzić do…

10.03.2020 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: , ,

Anomalia transakcji ważniejsza od dochowania należytej staranności

W ostatnim czasie opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 grudnia 2019 r. o sygn. akt I FSK 1609/18. Wyrok ten może mieć duże znaczenie dla podatników, którym…

5.03.2020 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: ,

Pierwsze wznowienia postępowań po wyroku TSUE ws. Glencore

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore Agriculture Hungary może być ważny dla wielu podatników. Trybunał zakwestionował w nim praktyki organów podatkowych, ograniczających…

24.02.2020 | Autor: Tomasz Szymański

Tagi:

Fiskus przegrywa. Rewolucja w kontroli podatkowej.

Przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zapadł w dniu 19 lutego 2020r. (sygn. akt I FSK 2243/19). Wynika z niego, że fiskus ma zdecydowanie mniej czasu na przeprowadzenie kontroli…

20.02.2020 | Autor: Mariusz Miśkiewicz

Tagi:

IP Box bez ochrony. Dotychczas wydane interpretacje indywidualne nie dają żadnej gwarancji, że prawidłowo rozliczasz podatek.

Wprowadzenie przepisów w zakresie IP Box spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony podatników, w szczególności programistów. Wielu z nich chcąc zabezpieczyć swoje działalności przed ryzykiem podatkowym wynikającym ze stosowania…

3.02.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: ,

Nowelizacja przepisów o białej liście

Kilka dni temu pojawił się projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Ministerstwo Finansów łagodzi w nim wydźwięk funkcjonujących obecnie rozwiązań i daje podatnikom nowy sposób ochrony. Jak…

27.01.2020 | Autor: Monika Wolska-Bryńska

Tagi: ,

Mariański Group Liderem Polskiego Biznesu 2020

25 stycznia br., w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Podczas Gali wręczone zostały Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. W gronie laureatów XXIX…

27.01.2020 | Autor: Łukasz Porada

Tagi: ,

MPP. Mechanizm podzielonej płatności objaśniany ponownie

W związku z nowelizacją ustawy VAT, Ministerstwo Finansów wydało 23 grudnia 2019 r. objaśnienia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Wyjaśniono w nich szereg wątpliwości, dotyczących m.in. stosowania obligatoryjnego mechanizmu…

22.01.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi: ,

Nowy termin składania PIT-28

  Termin składania PIT-28 W 2020 r. wydłużony został termin na złożenie deklaracji PIT-28. Nie trzeba śpieszyć się już z jej złożeniem do końca stycznia. Podatnicy otrzymali bowiem dodatkowy miesiąc…

17.01.2020 | Autor: Patryk Dunajski

Tagi:

Mikrorachunek podatkowy – czy wpłacać na niego mandaty?

  Mikrorachunek podatkowy to rachunek bankowy, który z dniem 1 stycznia został udostępniony każdemu podatnikowi. Problem stanowią zmieniające się nagle, niejasne przepisy oraz niepomocne wyjaśnienia czy brak sprostowania ze strony…

13.01.2020 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Objaśnienia MF w sprawie białej listy podatników VAT

Minister Finansów wydał 20 grudnia 2019 r. objaśnienia podatkowe, które odnoszą się do zasad korzystania z wykazu podatników VAT. Objaśnienia rozstrzygają istotne wątpliwości, które pojawiły się w trakcie wdrażania tego…

9.01.2020 | Autor: Konrad Dura

Tagi: , ,

Pakiet Quick Fixes – jakie regulacje wprowadza dyrektywa Rady UE nr 2018/1910?

Dyrektywa Rady UE nr 2018/1910 obejmuje przepisy odnoszące się do transakcji łańcuchowych, warunków umożliwiających zastosowanie stawki 0% oraz procedur magazynów call-off stock. Rozporządzenie 2018/1912 wprowadza z kolei nowe regulacje w…

3.01.2020 | Autor: Konrad Dura

Tagi: ,

Opóźniona implementacja Dyrektywy Rady UE nr 2018/1910

Polska nie zdążyła wdrożyć Dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 2018/1910. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. podatnik będzie miał prawo do bezpośredniego jej stosowania. Powyższe regulacje obejmują nowe…